Vacature Raad van Toezicht

Gepubliceerd op 31 mei 2022 om 10:54

Vacature Lid Raad van Toezicht

Twist streeft naar een eigen plek voor iedere kwetsbare jongere, waarin zij op eigen tempo kunnen groeien door ervaren

 

 

Stichting Twist biedt ambulante begeleiding en ondersteuning aan jongeren van 18 tot 27 jaar die tijdelijk niet in staat zijn om hun leven vorm te geven.

Begeleiding en ondersteuning richt zich op alle levensgebieden met als doel de leefomstandigheden en zelfredzaamheid te verbeteren. We zetten hierbij actief in op de samenwerking met het netwerk van de jongeren en andere hulpverlenende instanties indien nodig.

 

De Raad van Toezicht

Stichting Twist heeft een nieuw besturingsmodel met een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur (RvB). De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Gewerkt wordt met en vanuit de Governance Code Zorg.

Door de relatief korte bestaansperiode van de Raad van Toezicht en de jonge leeftijd van de stichting zijn we vooral op zoek naar iemand die zijn uitdaging vindt in het mee vormgeven en ontwikkelen van een kleine, ondernemende en groeiende organisatie. Op jaarbasis wordt gemiddeld zes tot tien keer plenair vergaderd met de RvB.

 

Algemeen profiel leden RvT

 

Maatschappelijke signalen worden tijdig opgevangen en vertaald naar ontwikkelingen voor Twist. Om goed toezicht te kunnen houden, is er een goede balans tussen betrokkenheid en afstand. Alle leden van de RvT voldoen aan de volgende algemene kenmerken:

 

  • Heeft ervaring in een eindverantwoordelijke of adviserende functie, is strategisch en analytisch sterk;
  • Is maatschappelijk betrokken: resultaat is belangrijk, maar niet ten koste van alles;
  • Heeft substantiële affiniteit met de zorgbranche: kennis van wat erop operationeel, tactisch en strategisch niveau speelt;
  • Bewustzijn van de politieke context;
  • Denkt proactief mee over en met ideeën om de portefeuille vorm te geven;
  • Is enthousiast en in staat inhoudelijk scherpe argumenten naar voren te brengen;
  • Heeft voldoende tijd om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
  • Heeft een hbo-/academisch denkniveau.

 

 

 

Gezocht

Door de relatief korte bestaansperiode van de Raad van Toezicht en de jonge leeftijd van de stichting zijn we vooral op zoek naar iemand die zijn uitdaging vindt in het mee vormgeven en ontwikkelen van een kleine, ondernemende en groeiende organisatie. Ook het verder vormgeven van de Raad van toezicht is 1 van de speerpunten.

 

Honorarium

De vergoeding is op basis van een onkostenregeling.

Meer weten?

Inhoudelijke vragen over de functie mogen gemaild worden naar rvt.stichtingtwist@gmail.com, zij worden zo snel mogelijk door de juiste persoon aan u beantwoord.

Solliciteren?

Verstuur de motivatiebrief en het CV naar rvt.stichtingtwist@gmail.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op. Gesprekken worden in overleg gepland.

 


«