Wat levert het op

Wij zijn van mening dat we de jongeren moeten voeden met succes-ervaringen en minder op de problematiek maar juist op de kracht moeten gaan zitten. Positieve beïnvloeding, waardering en het bieden van perspectief zijn hierbij de sleutelwoorden.   

Maatschappelijk gezien levert het op dat jongeren niet meer doelloos rondhangen op straat. Dat jongeren die een rugzakje hebben, moeilijk kunnen leren ook de kansen krijgen op een volwaardig burgerschap en een baan.  

TwisT is een stichting met een salarisplafond dat redelijk is en een platte organisatie die werkt met een kleine overhead. We werken met medewerkers die hun verantwoording nemen voor de missie en de visie waar wij voor staan. Hierdoor komt geld ten goede aan de jongeren waar het voor bedoeld is