Over ons

Het begin….

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan binnen diverse organisaties en met ver­schillende doelgroepen zagen we een zorgelijke ontwikkeling.  De meest kwetsbare groep dreigde tussen wal en schip te vallen. Jongeren die zich niet zelf staande konden houden door verschillende problemen en het ontbreken van een netwerk.

In onze ogen zijn jongeren de toekomst en hoewel het makkelijk is om 18 te worden ben je dan nog niet gelijk volwassen, hierbij is on­dersteuning nodig. Reden voor ons om met gemeenten in gesprek te gaan over een pilot speciaal voor deze doelgroep.

In 2018 hebben we de kans gekregen om onze pilot “je eigen draai” voor 10 jongeren vorm te geven in de gemeente Bergen op Zoom. Dit hebben we mogelijk kunnen maken door de samenwerking met woningcorporatie Stadlander die geholpen heeft bij het realiseren van de woningen.

 

“Je eigen draai” in het kort:

Een pilot voor jongeren van 18 tot 27 jaar, waarin je individueel kunt ontwikkelen en groeien door ervaren. Een traject duurt 1 jaar waarin jij een woning krijgt aangeboden, inclusief inboedel en de mogelijkheid tot financiële ondersteuning als er nog geen inkomen is.

Begeleiding wordt vormgegeven aan de hand van een individueel plan en richt zich op alle levensgebieden maar in het bijzonder op zelfkennis en een sport die bij je past, omdat wij geloven in de balans tussen lichaam en geest.

Zelfkennis is in onze ogen het begin van de persoonlijke groei. Om te weten wat er steeds misgaat moet iedereen zichzelf leren kennen. Zelfkennis is een methodiek die is gebaseerd op herkennen en erkennen van wat men werkelijk doet. Als we daar inzicht in krijgen dan gaan we ook onze eigen rol zien in situaties die we meemaken. Zelfkennis vergroot het gevoel van verantwoordelijkheid en daarmee de daadkracht.

Er zijn talloze onderzoeken die benadrukken dat sport goed is voor de hersenen. Het activeert allerlei stofjes in de hersenen waardoor je beter in je vel komt te zitten. Het vergroot zelfvertrouwen en je fysieke gesteldheid neemt toe. Wij zien sport eveneens als een rode draad die het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zal vergroten.

Na 1 jaar kijken we samen waar jij staat en wat je nog wil of nodig hebt. Heb je toch nog behoefte aan ambulante begeleiding dan zetten we dat in samenspraak met de gemeente voort op basis van een WMO-indicatie.

Zoals beschreven was “je eigen draai” een pilot en was het streven dat we konden laten zien dat voor deze doelgroep het ook echt anders kan.

De wens was om de pilot te kunnen beleggen in vaste afspraken met gemeenten en andere samenwerkingspartners om zo meer jongeren te kunnen helpen. Tegenwoordig werken we dus anders en laten we zien dat het ook anders kan.