Over ons

Het begin….

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan binnen diverse organisaties en met ver­schillende doelgroepen zagen we een zorgelijke ontwikkeling.  De meest kwetsbare groep dreigde tussen wal en schip te vallen. Jongeren die zich niet zelf staande konden houden door verschillende problemen en het ontbreken van een netwerk.

In onze ogen zijn jongeren de toekomst en hoewel het makkelijk is om 18 te worden ben je dan nog niet gelijk volwassen, hierbij is on­dersteuning nodig. Reden voor ons om met gemeenten in gesprek te gaan over een pilot speciaal voor deze doelgroep.

In 2018 hebben we de kans gekregen om onze pilot “je eigen draai” voor 10 jongeren vorm te geven in de gemeente Bergen op Zoom. Dit hebben we mogelijk kunnen maken door de samenwerking met woningcorporatie Stadlander die geholpen heeft bij het realiseren van de woningen.