Waarom Stichting Twist

Het begin….

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan binnen diverse organisaties en met ver­schillende doelgroepen zagen we een zorgelijke ontwikkeling.  De meest kwetsbare groep dreigde tussen wal en schip te vallen. Jongeren die zich niet zelf staande konden houden door verschillende problemen en het ontbreken van een netwerk.

In onze ogen zijn jongeren de toekomst en hoewel het makkelijk is om 18 te worden ben je dan nog niet gelijk volwassen, hierbij is on­dersteuning nodig. Reden voor ons om met gemeenten in gesprek te gaan over een pilot speciaal voor deze doelgroep.

In 2018 hebben we de kans gekregen om onze pilot “je eigen draai” voor 10 jongeren vorm te geven in de gemeente Bergen op Zoom. Dit hebben we mogelijk kunnen maken door de samenwerking met woningcorporatie Stadlander die geholpen heeft bij het realiseren van de woningen.

“Je eigen draai” in het kort:

Een pilot voor jongeren van 18 tot 27 jaar, waarin je individueel kunt ontwikkelen en groeien door ervaren. Een traject duurt 1 jaar waarin jij een woning krijgt aangeboden, inclusief inboedel en de mogelijkheid tot financiële ondersteuning als er nog geen inkomen is.

Begeleiding wordt vormgegeven aan de hand van een individueel plan en richt zich op alle levensgebieden maar in het bijzonder op zelfkennis en een sport die bij je past, omdat wij geloven in de balans tussen lichaam en geest.

Zelfkennis is in onze ogen het begin van de persoonlijke groei. Om te weten wat er steeds misgaat moet iedereen zichzelf leren kennen. Zelfkennis is een methodiek die is gebaseerd op herkennen en erkennen van wat men werkelijk doet. Als we daar inzicht in krijgen dan gaan we ook onze eigen rol zien in situaties die we meemaken. Zelfkennis vergroot het gevoel van verantwoordelijkheid en daarmee de daadkracht.

Er zijn talloze onderzoeken die benadrukken dat sport goed is voor de hersenen. Het activeert allerlei stofjes in de hersenen waardoor je beter in je vel komt te zitten. Het vergroot zelfvertrouwen en je fysieke gesteldheid neemt toe. Wij zien sport eveneens als een rode draad die het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen zal vergroten.

Na 1 jaar kijken we samen waar jij staat en wat je nog wil of nodig hebt. Heb je toch nog behoefte aan ambulante begeleiding dan zetten we dat in samenspraak met de gemeente voort op basis van een WMO-indicatie.

 

Zoals beschreven was “je eigen draai” een pilot en was het streven dat we konden laten zien dat voor deze doelgroep het ook echt anders kan.

De wens was om de pilot te kunnen beleggen in vaste afspraken met gemeenten en andere samenwerkingspartners om zo meer jongeren te kunnen helpen. Tegenwoordig werken we dus anders en laten we zien dat het ook anders kan.

 

Ervaringen van Cliënten 

A. (23 jaar)

Wanneer je denkt dat je er niet meer uit kan komen, je problemen lopen uit de hand, je dreigt dakloos te worden of je bent dat ondertussen al.

Een zwarte bladzijde in mijn prille jonge leven, helaas kon ik nergens meer terecht en daardoor was ik dus dakloos geworden.

Via de daklozenopvang Bergen op Zoom kwam ik in contact met de heer van Nispen.

Geen gesprek aan een bureau nee je gesprek vind plaats aan een grote houten tafel.

Voordat ik echt geholpen kon worden staan ze al voor je klaar met een lekkere kop koffie en een gesprek over hoe het gaat waar loop je tegen aan waar ben je goed in.

Gelukkig was er plaats om in te kunnen stromen en ging ik de samenwerking aan met Twist onder begeleiding van Mevrouw Verschuren, nee dat verliep in het begin niet vlekkeloos ik kwam afspraken niet na ging elke keer terug naar mijn ex in het Noord-Holland.

Nee ze laten je niet vallen ze leren je juist te handelen uit eigen verantwoordelijkheid iets nieuws voor mij want dat was ik totaal niet gewend.

Op een maandag na de zoveelste afzegging besloot ik het gesprek toch aan te gaan met mijn begeleiders nog nooit heb ik zo’n pittig gesprek gehad met iemand toch was dat dit omdraai voor mij als persoon.

Vanaf toen begon ik langzaam mijn verantwoordelijkheid te nemen en aan mezelf te werken en dat loont.

24 december 2018 kreeg ik na 4 maanden mijn eigen appartement in Bergen op Zoom ook verbrak ik het contact met mijn ex en wilde ik weer gaan werken.

Ik ging aan de slag bij Heineken begon daar als merchandiser en groeide door tot accountmanager Retail met een vast contract op zak.

De lessen zelfkennis kan ik iedereen dan absoluut aanraden omdat je dan jezelf leert kennen wat zijn je kwaliteiten en waar kan jij jezelf in verbeteren.

Ik wil stichting twist dan ook bedanken voor alles wat ze voor mij betekent hebben mede door hun heb ik nu een vaste baan , diploma's gehaald en een gezonde sterke relatie ook is de band met mijn familie volledig hersteld.

 

Stichting twist jullie zijn toppers.